~Rumpun Tamadun Melayu~

02 May 2009

Sejarah Kemasukan Islam Ke Kepulauan Melayu (Siri 2)

Asal-usul orang Melayu

Kebanyakan pengkaji berpendapat orang Melayu berasal dari tanah tinggi Yunan iaitu satu wilayah di Cina yang terletak di utara Indochina. Kaum ini telah berpindah dalam satu gerombolan yang besar(2000 tahun sebelum masihi) menyusuri sungai Mekong sehingga sampai dipesisir pantai dekat Kemboja dan dari situ bertebaran kaum ini diseluruh pelusuk kepulauan Melayu, melalui semenanjung Tanah Melayu ke Sumatra, Jawa dan lain-lain tempat. Yang menjadi faktor utama perpindahan kaum ini adalah kerana kehidupan di kawasan persisiran lebih mudah, seperti kawasan untuk bercucuk tanam yang mendatar tidak berbukit-bukau, cuaca yang lebih nyaman berbanding di tanah tinggi Yunan, lebih mudah untuk berdagang dan berniaga untuk mendapatkan keperluan asas hidup.

Asal-usul perkataan Melayu

Istilah atau perkataan melayu menurut kajian para pengkaji etimologi berasal dari perkataan Sanskrit ‘malaya’ yang bermaksud bukit atau tanah tinggi, ada juga yang berpendapat bahawa perkataan melayu berasal dari sebatang anak sungai yaitu Sungai Melayu yang terletak di hulu Sungai Batang Hari di Jambi, Sumatera, Indonesia. Di situ juga wujud sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Melayu yang muncul sebelum atau semasa zaman Kerajaan Sriwijaya.

Penggunaan Istilah Melayu dalam konsep geografi kemudiannya semakin meluas apabila bukan sahaja merujuk kepada kerajaan Melayu yang yang terletak berhampiran Sungai Melayu di Jambi akan tetapi kawasan di pesisir selat Melaka juga mula di rujuk sebagai negeri-negeri Melayu. Kemudian istilah Melayu semakin meluas apabila penggunaan istilah Kepulauan Melayu digunakan untuk merujuk Kepulauan Nusantara.

Perkatan melayu mula muncul dalam catatan sejarah buat kali pertama kira-kira tahun 100-150 masihi oleh Ptolemy dalam karyanya Geographike Sintaxis, dalam karyanya ada menyebut istilah ‘maleu-kolon’ yang berasal dari perkataan Sankrit iaitu ‘malayakom’ atau ‘malaikurram’ *.

Kemudian muncul pula dalam kitab Purana yaitu sebuah kitab hindu purba yang ditulis sebelum zaman Gautama Buddha sehingga tahun 500 masihi, Istilah Malaya dvipa, dvipa dalam bahasa Sanskrit bermakna tanah yang di kelilingi air. Menurut maklumat-maklumat lain yang terdapat dalam kitab tersebut Malaya dvipa merujuk kepada Sumatera.

Dalam catatan perjalanan pengembara Cina istilah melayu muncul dalam beberapa versi seperti Mo-Lo-Yu dalam sebuah catatan pengembara Cina sekitar 644-645 pada zaman Dinasti Tang, pengkaji sejarah berpendapat bahawa Mo-Lo-Yu yang dimaksudkan adalah kerajaan yang terletak di Jambi atau mungkin juga merujuk kepada kerajaan Sriwijaya yang terletak di Palembang. Seorang sami yang bernama Yi Jing juga telah mencatatkan dalam pengembaraannya sebuah tempat bernama Me-La-Yu.

* malayakom’ atau ‘malaikurram’ mengikut G.E. Gerini merujuk kepada Tanjung Kuantan, sebaliknya, Roland Bradell menganggap tempat itu merujuk kepada Tanjung Penyabung, kedua-dua tempat ini terletak di semenanjung Tanah Melayu.

Labels: , , , , , , ,

23 April 2009

Sejarah Kemasukan Islam Ke Kepulauan Melayu (Siri 1)

Bahagian Pertama : Kepulauan Melayu sebelum Islam

Sebelum kita memperkatakan mengenai sejarah kemasukan Islam ke Kepulauan Melayu, kita haruslah terlebih dahulu mendapat sedikit gambaran mengenai kawasan ini sebelum kedatangan Islam, ianya penting sebagai pengenalan dan supaya kita dapat memahami situasi penduduk kepulauan ini apabila kita mula membincarakan tentang faktor-faktor yang membantu penyebaran Islam di Kepulauan ini.

Kepulauan Melayu adalah satu gugusan pulau yang terletak di antara dua lautan iaitu lautan Pasifik di sebelah timur dan lautan Hindi di sebelah barat. Secara lebih tepat lagi ianya terletak di Asia Tenggara dalam istilah geografi moden*. Kepulauan Melayu dalam konteks politik moden merangkumi Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Selatan Thailand(Patani) dan Selatan Filipina(Mindanao dan Sulu). Konsep Kepulauan Melayu juga disebut sebagai Nusantara** yang mana kedua-duanya membawa erti yang sama.Tamadun yang wujud di kawasan ini tidak boleh dipandang picisan, kerana tamadun yang wujud sudah bertapak lama dan telah menempa zaman kegemilangannya seperti yang di capai oleh empayar Majapahit dan Sriwijaya. Yang menjadikan tamadun Melayu begitu istimewa adalah kerana tamadun ini merupakan adunan budaya masyarakat setempat(orang melayu) dengan budaya dua kuasa besar iaitu India dan Cina yang bertembung dan melampias ke Kepulauan Melayu.

Pembentukan tamadun ini mula menampakkan ciri-cirinya yang jelas dan menonjolkan keistimewaannya apabila agama Hindu dan Buddha dibawa masuk ke kepulauan ini. Kemuncak kegemilangan tamadun ini dibuktikan dengan kehebatan Empayar Majapahit yang berpegang kepada agama hindu, dan Empayar Sriwijaya*** yang menjadikan Buddha sebagai agama rasmi. Dua agama ini banyak mencorakkan tamadun Melayu yang sebelumnya tidak menyerlah dan tidak menampakan apa-apa ciri tamadun yang jelas.

Sebelum kewujudan tamadun melayu yang dicorak oleh agama Hindu dan Buddha, hampir-hampir tiada ketamadunan yang wujud dikawasan ini dan hampir-hampir tiada catatan sejarah mengenai masyarakat dan budaya setempat. Lebih-lebih lagi Greek kuno berpendapat bahawa kawasan diantara Parsi dan Cina seluruhnya adalah India(sumber tidak dapat dipastikan).

* Penggunaan istilah Asia Tenggara(South-east Asia) hanya muncul di awal kurun ke 20 apabila glob dan peta dunia yang hampir tepat dihasilkan. Sebelum ini istilah yang digunakan untuk merujuk kepada geografi Kepulauan Melayu adalah seperti Kepulauan Hindia Timur, Timur Jauh atau Timur Dekat (شرق أقصى – شرق أدنى ). Sebadai contoh Indonesia ketika di jajah oleh Belanda di kenali sebagai Hindia Timur Belanda(Dutch East Indies).
**Perkataan Nusantara adalah berasal dari perkataan Jawa Kuno yaitu Nusa (pulau) dan antara (lain), perkataan nusantara buat kali pertama muncul dalam sumpah yang dibuat oleh Mahapatih Gajah Mada yang merupakan perdana menteri bagi Empayar Majapahit, sumpah tersebut boleh didapati dalam catatan manuskrip Negarakertagama, sumpah yang dibuat dalam bahasa Jawa berbunyi : “Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukita palapa, sira Gajah Mada : Lamun huwus kalah nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa “. Sumpahan ini dinamakan Sumpah Pelapa.
*** Juga dieja sebgai Srivijaya.

Labels: , , , , , , ,

21 April 2009

Sejarah Kemasukan Islam Ke Kepulauan Melayu (Pendahuluan)

Sejarah Islam di Nusantara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam muhibbah dari saya kepada para sahabat dan para pembaca sekalian, terdetiknya saya untuk menulis rangkaian artikel mengenai sejarah kemasukan islam ke Nusantara kerana satu kajian yang saya lakukan untuk menyiapkan fasal kedua bahas(tesis) ijazah saya tentang sejarah kemasukan islam ke Malaysia.

Suka saya jelaskan disini bahawa kebanyakan sumber yang saya guna adalah sumber sekunder, dan bukan sumber primer. Ini adalah kerana kesukaran untuk mendapatkan sumber-sumber asal yang sepatutnya dijadikan rujukan dalam lapangan kajian ini. Kebanyakan buku yang saya guna sebagai rujukan adalah dalam bahasa arab, yang mana ianya adalah terjemahan dari buku-buku berbahasa Melayu.

Oleh yang demikian kemungkinan kesilapan semasa memetik fakta, salah paham maksud penulis dan kurang arif uslub bahasa Melayu, berkemungkinan besar mempengaruhi terjemahan kedalam bahasa Arab. Oleh yang demikian saya akan mencuba sedaya upaya saya untuk memastikan kesahihan fakta yang di bawa oleh penulis-penulis dalam sumber yang berbahasa Arab.

Antara sumber-sumber yang saya rujuk adalah :Selain itu saya juga banyak merujuk kepada capaian-capaian dalam internet seperti wikipedia dan lain-lain .

Kajian ini akan saya bahagikan kepada tiga bahagian yaitu pertama; Kepulauan Melayu Sebelum Islam, kedua; Sejarah kemasukan Islam ke Kepulauan Melayu, ketiga; Kerajaan-kerajaan Islam di kepulauan Melayu.

Di sini saya ingin tegaskan bahawa kejian ini tidak akan terlalu terperinchi kerana kekurangan bahan rujukan dan saya sendiri bukan dari kalangan pengkaji sejarah. Cuma minat yang amat mendalam terhadap subjek sejarah telah mendorong saya melakukan kajian ini. Oleh itu kesilapan mungkin boleh berlaku dalam memahami teks dan lain-lain kesilapan.

Insya Allah saya akan berusaha untuk menghasilkan setiap minggu sekurang-kurangnya satu artikel. Ini adalah bagi membolehkan saya membuat sedikit kajian yang lebih mendalam demi kepuasan diri sendiri dan amanah ilmiah.

Bersama siri artikel ini akan ada satu siri lain mengenai tajuk yang sama tetapi dalam bahasa Arab (تاريخ دخول الإسلام الى أرخبيل الملايو)yang mana ianya merupakan bahas ijazah yang sedang sedang saya tulis, dan sebenarnya merupakan asas bagi siri berbahasa Melayu, kerana siri bahasa Melayu adalah terjemahan dari tesis tersebut cuma disana terdapat tambahan, ta’liq dan mulohazhoh bagi siri bahasa Melayu. Siri berbahasa Arab akan menyusul agak lewat sedikit kerana bahas saya masih diperingkat pembetulan oleh Musyrif saya jika semua pembetulan telah selesai insya Allah akan di posting.

Saya harap perkongsian ini sedikit sebanyak dapat menambah pengatahuan para pembaca sekalian dan merupakan titik baru bagi saya dalam lapangan kajian Sejarah khususnya sejarah Islam di Asia Tenggara. Sebarang komen,kritikan,tadakhul,ta’liq dan lain-lain sangatlah di alu-alukan.

Kepada Allah saya memohon agar dipermudahkan segala urusan hidup saya.

Labels: , , , , , , ,

10 January 2009

Sesuatu Untuk Ghazzah

Dengan nama Allah yang Mahapengasih lagi Mahamengasihani

Kata pepatah : tangan yang menghulur lebih baik dari tangan yang menerima.Berita mengenai keganasan Israel terhadap penduduk Ghazzah sudah menjadi sensasi,segala kekejaman dan kebuasan regim zionis sudah diketahui umum,jadi apa yang masih belom lagi?

Yang masih belom adalah tindakan kita,apakah tindakan yang wajar untuk kita lakukan? demonstrasi? boikot barangan Amareka dan Israel? ceramah kesengsaranan rakyat Palestine? menderma? menanam rasa benci terhadap Israel? pergi berjihad(insyaa Allah)? mengikuti perkembangan penduduk Ghazzah? doa? qunut nazilah? dan lain-lain.

Di sini suka saya ingatkan diri saya terutamanya dan rakan-rakan yang lain supaya apa sahaja sumbangan yang kita boleh hulurkan untuk membantu saudara-saudara kita di Ghazzah jangan di tangguh-tangguh.Siapa yang boleh menulis artikel(blog) mengenai kekejaman Israel dan kesengsaraan rakyat Palestine silakan terus menulis, siapa yang mampu berdoa teruskan berdoa,segala usaha yang boleh di hulurkan untuk membantu Ghazzah ushakan sedaya upaya.

Semoga Allah Membantu saudara Kita di Ghazzah. amin

p/s:kempen bergelap untuk Ghazzah juga boleh di teruskan

Labels:

22 January 2008

Adakah Islam Tidak Toleransi Terhadap Agama Lain?

Adakah Islam Tidak Toleransi Terhadap Agama Lain? (Jawapan kepada mereka yang menyeru dihancurkan gereja)

Dengan nama Allah yang Mahapengasih lagi Mahamengasihani

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Maksudnya : Tidak ada paksaan dalam beragama, Surah Al-Baqarah 256

Islam adalah agama yang terbuka dalam masalah beragama, Islam memberi hak kepada setiap insan untuk memilih agama yang mereka suka,dakwaan bahawa Islam tidak toleransi terhadap agama lain adalah tidak benar sama sekali,malahan bertentangan dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Allah swt di dalam Al-Quran.

Kebebasan memilih agama tidaklah bermakna murtad adalah dibolehkan dalam Islam. Hukum murtad dalam Islam adalah untuk mengelakan agama ini dari menjadi permain dan olok-olokan golongan munafiq dan golongan kafir. Setiap orang boleh mimilih mana-mana agama yang dia kehendaki,akan tetapi apabila mereka memilih Islam mereka tidak boleh keluar dari Islam,kerana mereka telah di beri pilihan dan mereka memilih dengan keyakinan, siapa yang telah yakin maka tidak boleh ragu-ragu sesudahnya.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Maksudnya : Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya kerana mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Jika Allah tidak membangkitkan sebahagian manusia menolak (kezaliman) sebahagian yang lain, nescaya telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja,rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang didalamnya banyak di sebutkan nama Allah.Pasti Allah akan menolong orang yang menolong agamanya, Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa. Surah Al-Hajj ayat 40

Pemahaman dari ayat:-
Allah swt menegaskan dalam ayat ini bahawa Dia membangkitkan satu golongan manusia yang menetang kezaliman,Jika Allah tidak membangkitkan mereka nescaya golongan yang zalim akan merobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja,rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang didalamnya banyak di sebutkan nama Allah.

Jadi boleh difahami di sini bahawa merobohkan tempat-tempat ibadat adalah tindakan yang zalim,dan tujuan Allah membangkitkan kita umat Islam adalah utuk menentang kezaliman supaya tidak dirobohkan tempat-tempat ibadah yang banyak disebut padanya nama Allah.

Perlu kita ingat disini bahawa islam telah menggariskan etika dalam peperangan,antaranya tidak membunuh wanita,kanak-kanak,orang tua,rahib-rahib dan juga tidak menebang pokok serta memusnahkan rumah ibadat. Jika di dalam peperangan kita dilarang dari merobohkan rumah ibadat apatah lagi dalam keadaan aman,dalam masyarakat Islam yang di dalamnya ada Ahli Zimmah,tentu sekali di larang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعملون

Maksudnya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai orang yang menegakkan keadilan kerana Allah,menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, kerana itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Maidah 8

Pemahaman dari ayat:-
Allah swt menyuruh kita berlaku adil terhadap siapa sahaja(sesama muslim dan bukan muslim) Allah juga melarang kita dari berlaku tidak adil atas doroang kebencian kita terhadap sesuatu kaum.Janganlah kebencian kita terhadap kekafiran menyebabkan kita berlaku zalim terhadap orang kafir. Sememangnya kita di suruh membenci kekafiran,tetapi bukan membenci orang kafir,boleh jadi mereka kafir di waktu pagi akan tetapi beriman di waktu petang, seperti kisah ahli sihir-ahli sihir firaun yang dirakamkan oleh Al-Quran dalam surah Taha ayat 65 hingga 73.

Kekafiran adalah musuh kita,akan tetapi orang kafir adalah mad‘u (مدعو ) orang yang kita seru kepada keimanan. Jika mereka tahu akan hakikat kebenaran dan kesesatan mereka juga pasti tidak mahu mengikuti jalan yang sesat, kerana mengikuti jalan yang benar adalah fitrah bagi manusia.

Memusnahkan dan merobohkan gereja dan rumah ibadat agama lain adalah satu kezaliman,bahkan dengan tindakan ini akan menimbulkan fitnah terhadap Islam dan akan merosakkan nama baik Islam,seterusnya menambah permusuhan bukan Islam terhadap orang Islam dan agama Islam, merosakkan prestasi para pendakwah serta menjauhkan lagi mereka dari Dakwah Islamiah.

Menzalimi ahli zimmah adalah perbuatan berdosa dalam Islam,Nabi saw memerintahkan kita menjaga hak ahli zimmah,melindungi nyawa mereka dan harta mereka, sabda Nabi saw :
من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيمة ـ الخطيب في تاريخه { 8/ 370 } عن ابن مسعود بإسناد حسن
Maksudnya : siapa yang menyakiti seorang zimmi maka aku adalah musuhnya pada hari Qiamat.

Jelas di sini menunjukkan kepada kita akan larangan menyakiti ahli zimmah dan mezalimi mereka hinggakan Nabi menjadi seteru kepada mereka.

Sejarah Tamadun Islam membuktikan kepada kita bahawa Islam dan Ummatnya tidak pernah menzalimi Ahli Zimmah yang menetap di wilayah-wilayah Islam,bahkan menjamin keselamatan mereka dan tidak memusnahkan tempat ibadat mereka.Antara contoh yang boleh kita ambil sejarah pembukaan Al-Quds di zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar Bin Khattab,dalam peristiwa pembukaan kota tersebut gereja-gereja tidak di musnahkan bahkan Khalifah pergi melawat salah sebuah gereja di sana dan bertemu dengan rahibnya,sehingga kini(jika tidak salah maklumat penulis) gereja-gereja itu masih wujud di kota Al-Quds dan terletak berhampiran dengan masjid Al-Aqsa.

Antara contoh lain dalam pembukaan Constantinople (yang di takluk dengan perperangan) Khalifah ketika itu Sultan Mehmet Al-Fatih tidak memusnahkan gereja-gereja yang ada didalam kota tersebut bahkan menjadikan Aya Sofya(salah sebuah gereja terbesar di Constantinople) sebagai Masjid !!!

Di sini saya menyeru kepada mereka yang meniup api fitnah supaya di robohkan gereja di negeri-negeri yang di kuasai oleh umat Islam,agar menghentikan seruan mereka,kerana apa yang mereka serukan adalah batil, dan amat bertentangan dengan nilai-nilai murni yang diajarkan oleh Islam,dan saya menyeru kepada semua termasuk diri saya sendiri agar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan fahaman Salafussoleh.Wallahu a’lam

Sumber dan rujukan:
*Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq
*Minhajjul Muslim oleh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi

Tujuan saya menulis artikel ini adalah untuk menolak hujjah golongan yang mahu merobohkan gereja di dalam negeri Umat Islam.Golongan ini kononnya menyeru kepada kebenaran akan tetapi sebenarnya mereka menyeru kepada kesesatan dan kebatilan,berhati-hatilah dengan golongan seperti ni.

Labels:

25 October 2007

الشيخ عائض القرني يرثي الشهيد الرئيس صدام حسين As-Syeikh A'id Al-Qarni Meratapi As-Syahid Presiden Saddam Hussein

الشيخ عائض القرني يرثي الشهيد الرئيس صدام حسين
الله أكبر يا صلدا به شـــــــــــــــمخت
نفوسنا عزة من وجهك اقتبســــت

وجها مضيئا به الإيمان أشــــــــــرقه
فبرقعت أوجه الغدر أذا انطمسـت

وا عزة وأباءأ فيك تســـــــــــــــــبقهم
لمنبر الموت بل في ضحكة برقت

أحرقت فيها وجوه الخوف فانفجــرت
حناجر الفرس بالمعتوه إذ نبـــحت

قبحا لهم ختموا الصـــــــــلاة بمقتدى
وختمت قولك بالشـــــهادة إذ علت

أرســـــــــــــــــلتها رعدا به أرعدتهم
وبه نفوس المؤمنين تباشــــــــرت

تمت شــــــــــــــهادتك ورغم أنوفهم
جلت وصحت باليقين تتوجـــــــت

كنت الشهيد وكانوا كالتي صــــــلت
لكنها وبآخر ركعة نقضــــــــــــت

نقضـت عرى التوحيد قبل وضوءها
كيف القبول ولو لبت وهلــــــــــت

بانت عقيدتهم وبان معيـــــــــــــــنها
حقـــــــــــد ومن عفن العمائم نفت

والله ما زادوك إلا رفــــــــــــــــــعة
والله حبك في العروق تثبــــــــــت

زعم الكذوب بأن قواك تخــــــورت
فأجاب صـوتك بالثبات وأثــــــبت

أثبت حيا حينما أحرقتــــــــــــــــــهم
أن الضـــــــــــباع تروح لا تتلفت

وثبت ميتا فاستشــــــــــــاظوا حرقة
أحرقتهم حيا وميتا فاشـــــــــــمت

فاشمت بهم صــــــــدام وارحل أنما
القيد ودعك وحورك أقبلــــــــــت

رادوك شــــــــــــــرا فانتقلت لراحم
الله خير أم سجون وصـــــــــــدت

وبذا اعتليت على المجوس إلى ألهنا
للروح بالفردوس روحـك رفــــت

أبشــــــــــــر بما وعد الحبيب محمد
من كان آخره الشــــــــــهادة كفتLabels:

01 July 2007

Cinta Hussain

الحب للحسين


الفرق بين حب الشيعة والوهابية للحســــــــين رضي الله عنه
نص أنشودة ((قالوا حزنت)):

قالوا: حزنت فما دهاك تقهقروا
قلت: المصيبة فوق ما تتصوروا

مات الحبيب الهاشمي بدوحة
كاد الفؤاد لفقده يتفطر

صام الخميس لربه متشوقاً
ودعا الشباب لصومه كي يُأجروا

وقع المصاب لهم و هم في صومهم
ماتوا صياماً في الجنان سيفطروا

لله در شبابنا في موتهم
قد سابقونا للجنان وشمروا

لخلوفهم عند المليك وصومهم
أزكى من المسك العطير وأطمر

يا خالداً ماذا تقول بميتتة
الوجه فيها باسم ومنور

والعبد فيها صائم لمليكه
ودماءة بسبيلة تتناثر

صبراً جميلاً آل هاشم إنكم
نسل النبي الهاشمي الأطهر

فلقائنا عند النبي وصحبه
في جنة الفردوس عند القادر


إنشودة جميلة ورائعة
بصوت الشيخ أحمد العجمى

Labels: